को भिडियो - Zhengzhou Dingchen मेसिनरी कं, लिमिटेड
page_banner

भिडियो

3200mm 100TPD प्रिन्टिङ पेपर मेसिन

1575mm 10TPD नालीदार कागज मेसिन

1800mm 20TPD फ्लुटिंग पेपर बनाउने मेसिन

2400mm 30TPD क्राफ्ट पेपर मेसिन

3800mm 200TPD डबल वायर पेपर मेसिन

4200mm 200TPD टेस्टलाइनर पेपर मेसिन

4200mm 200TPD पेपर मिल मेसिनरी

3600mm 300TPD ट्विन वायर पेपर बनाउने मेसिन

3200mm 100TPD कोर बोर्ड पेपर मेसिन

1880mm 5TPD ट्वाइलेट पेपर मेसिन

3200mm 20-25TPD टिस्यु पेपर मेसिन

पूर्ण स्वचालित ट्वाइलेट पेपर रिवाइन्डिङ कटिङ प्याकिङ मेसिन

भिडियोहरू

भिडियोहरू

3200mm 100TPD प्रिन्टिङ पेपर मेसिन

1575mm 10TPD नालीदार कागज मेसिन

1800mm 20TPD फ्लुटिंग पेपर बनाउने मेसिन

2400mm 30TPD क्राफ्ट पेपर मेसिन

3800mm 200TPD डबल वायर पेपर मेसिन

4200mm 200TPD टेस्टलाइनर पेपर मेसिन

4200mm 200TPD पेपर मिल मेसिनरी

3600mm 300TPD ट्विन वायर पेपर बनाउने मेसिन

3200mm 100TPD कोर बोर्ड पेपर मेसिन

1880mm 5TPD ट्वाइलेट पेपर मेसिन

3200mm 20-25TPD टिस्यु पेपर मेसिन

पूर्ण स्वचालित ट्वाइलेट पेपर रिवाइन्डिङ कटिङ प्याकिङ मेसिन